【ベトナム語版】GIẤY CHỨNG NHẬN THAM GIA BẢO HIỂM LAO ĐỘNG( cẩm nang cần thiết dành cho những bạn muốn chuyển việc)

Các bạn có biết và từng nghe về giấy雇用保険被保険者証 bao giờ chưa ạ?
Đây là một trong những giấy rất quan trọng cần lấy khi chuyển việc để nộp cho công ty mới mà bạn vào.
Ở Nhật khi bạn làm cố định trên 20 tiếng / tuần và dự kiến sẽ làm trên 31 ngày thì khi nghỉ việc bạn sẽ nhận được giấy雇用保険被保険者証(giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm lao động). Giấy này rất cần cho công ty tiếp theo mà bạn chuyển việc sang để họ có thể chuyển tiếp thủ tục bảo hiểm của bạn sang công ty mới.
Trên đó có ghi thông tin cá nhân của bạn (họ tên/ ngày tháng năm sinh..)+ một thông tin rất quan trọng đó là mã số bảo hiểm mà bạn đã tham gia ở công ty cũ. Chính vì vậy, các bạn đừng quên lấy giấy này khi nghỉ việc ở công ty cũ nhé.
 Trường hợp bạn nhận được giấy này từ công ty cũ nhưng mà chẳng may làm mất hoặc không biết để đâu bạn có thể liên lạc với hellowork để xin cấp lại.